• news11
  • news11
  • news11
  • news11
  • news11
  • news11
آخرین عناوین news11
news11
کیوسک news11
news11
عناوین برگزیده news11
news11
نظرسنجی
در خصوص آشکار شدن زوایای جدید محرومیت باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی کدام گزینه را بیشتر مقصر می دانید؟
مدیریت وقت باشگاه پرسپولیس
مهدی طارمی