پرسپولیس ۲ - تراکتورسازی صفر
گزارش تصویری/ تراکتور با بازیکنان جدید هم از پس پرسپولیس برنیامد