«هیچکدام» هم از تاج بهتر است هم از ماجدی!

در بسیاری از انتخابات ها در ایران جای گزینه «هیچکدام» خالی است به ویژه در ورزش که تبعات جولان افراد ناکارآمد در آن همچنان هویداست.

آرش محمدی؛ «به نظر شما کدامیک برای ریاست فدراسیون فوتبال مناسب‌تر است؟» نزدیک ۳۰ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و ۶۲ درصد به گزینه «هیچکدام» رأی دادند. یعنی حدود ۱۸ هزار نفر هیچ یک از گزینه ها را به عنوان گزینه مناسب ریاست فدراسیون قبول ندارند.

دلیلش البته چندان دور از ذهن نیست؛ یک نگاه گذرا به گزینه ها و مروری اجمالی به عملکردشان کافیست تا شما هم گزینه هیچکدام را انتخاب کنید.

در این نظرسنجی مهدی تاج به عنوان اصلی ترین گزینه انتخابات فقط ۱۸ درصد رای آورده که آن هم احتمالا صدقه سری وعده بازگرداندن کی روش است. میرشاد ماجدی سرپرست کنونی فدراسیون ۱۳ درصد به دست آورده که آن هم به احتمال فراوان رأی استقلالی هاست وگرنه او هم گل چندانی به سر فوتبال نزده است. عزیز محمدی هم در این نظرسنجی ۵ درصد رأی آورده که هر چه دنبال دلیلش گشتیم به جایی نرسیدیم.

در هر صورت نتیجه نظرسنجی سایت خبرورزشی گواه این ادعاست که دوستداران فوتبال از همین الان به نتیجه انتخابات فدراسیون خوشبین نیستند که اگر غیر از این بود گزینه «هیچکدام» دو برابر مجموع آرا تاج و ماجدی رأی نمی آورد.

اساساً در بسیاری از انتخابات ها در ایران جای گزینه «هیچکدام» خالی است به ویژه در ورزش که تبعات جولان افراد ناکارآمد در آن همچنان هویداست.