بازگشت کی‌روش به فوتبال ایران یعنی تو دهنی به شما؟ کمیته فنی دقیقاً چه زمانی تحقیر شد؟

سخنگوی کمیته فنی قبل از جدی شدن ماجرای بازگشت کی‌روش به ایران، مصاحبه ای عجیب انجام داده بود.

آرتین زهرابی؛ ابراهیم قاسمپور سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال دیروز گفت: اگر کارلوس کی‌روش را به تیم ملی برگردانند، به ما و کسانی که کی‌روش را بیرون کردند، تو دهنی زده می‌شود!

این جمله احساسی قاسمپور که یکی از چهره‌های سالم و دوست داشتنی فوتبال ایران است، برای ما که وقایع فوتبال کشور را از نزدیک تعقیب می کنیم، باورکردنی نیست.

آقای قاسمپور! آیا اعلام رسمی خبر برکناری اسکوچیچ توسط سخنگوی کمیته فنی و وتوی آن توسط هیئت رئیسه، تو دهنی نبود؟

جلسه اعضای کمیته فنی و توافق بر سر کنار گذاشتن اسکوچیچ که ظاهرا یک تصمیم کارشناسی شده بود، توسط برخی چهره‌های غیرفوتبالی که امروز از آنها انتقاد می کنید، تو دهنی نبود؟

سکوت بحث برانگیز اعضای کمیته فنی (که تعدادی از آنها از چهره‌های قدیمی فوتبال ایران هستند) در قبال تصمیم خلق الساعه هئیت رئیسه، تو دهنی نبود؟

آقای قاسمپور! مسکوت گذاشتن پروژه برکناری اسکوچیچ و جلوگیری از آن توسط چند عضو هیئت رئیسه و اثبات نظریه قدیمی علی پروین که کمیته فنی یعنی کشک، برای شما که تا همین دیروز سکوت کرده بودید، به مثابه یک تو دهنی بزرگ نبود؟

حالا توافق با کی‌روش، با سابقه دو صعود تاریخی با تیم ملی به جام جهانی و بازی‌های قابل تحسین با تیم‌های بزرگ جهان، تو دهنی شد؟

بازگشت سرمربی تیمی که مقابل پرتغال مساوی کرد، در دیدار با آرژانتین آبروداری کرد و پشت حریفان فوتبال ایران در آسیا را می لرزاند، یعنی تو دهنی به شما؟

دعوت دوباره دستیار و تئوریسین آلکس فرگوسن (که قطعا شما هم شان فوتبالی و شخصیتی او را تایید می کنید) به ایران، تو دهنی به شما تلقی شد؟

حضور سرمربی چهره‌های ماندگار تاریخ فوتبال جهان از جمله فیگو، بکام، زیدان، رونالدو و… در فوتبال ایران، یعنی تو دهنی به شما؟